Open brief van Greenpeace aan minister André Antoine

18 maart 2008, door Marc-Olivier Herman

Brussel, 18 maart 2008 Mijnheer de Minister, Gezien de toekenning van de bouwtoelating van de snelweg CHB genaamd, een nieuwe verbinding tussen Cerexhe-Heuseux en Beaufays, zeer binnenkort te verwachten is, wenden wij ons hoogdringend tot u. Dit dossier is niet nieuw. Dertig jaar geleden was er al sprake van, een argument dat al te vaak tegen de tegenstanders van dit project wordt gehanteerd. Ondertussen is de situatie van de planeet grondig gewijzigd. Het overleven van de planeet loopt gevaar, wetenschappers voorspellen een toekomst die de meest sombere verwachtingen overtreffen. De Europese Unie dringt er bij de lidstaten op aan om dringende maatregelen te nemen, de oliekoers heeft een hoogtepunt bereikt. En het is in die context dat de Waalse regio het opportuun vindt om de CHB (...)

Citaten uit het rapport van de studie die de gevolgen voor het milieu (EIE) van het project van de snelwegverbinding CHB analyseerde

Als we de studie van de gevolgen voor het milieu (EIE) van het project voor de snelwegverbinding CHB (of de A 605) integraal lezen, dan moeten we wel vaststellen dat er heel veel redenen zijn om de bouwvergunning niet af te leveren voor dit project en dat er op z’n minst een moratorium zou moeten worden ingesteld. De argumenten van deze studie laten niet aan duidelijkheid te wensen over voor iedere lezer die zich de moeite getroost om dit document van meer dan 900 pagina’s te lezen plus de 50 pagina’s antwoorden die de aanvrager geeft op de 259 aanbevelingen die deze studie opleveren. De hiernavolgende cursief weergegeven teksten van deze studie over de gevolgen van het project (met verwijzing naar de pagina’s van deze studie) worden hier letterlijk weergegeven. Onze (korte) commentaren (...)

Verbinding autosnelweg "CHB": Wallonië raakt verstrikt in keuzes die achterhaald zijn

‘Carte blanche’ verschenen in Le Soir, 6 december 2007, door Caroline Lamarche, Jean-Pierre Pécasse, André Ruwet, Jean-Luc Outers, Jacques Teller, Jean-Pascal van Ypersele, Pierre Leprince, Pierre Ozer

De affiche die de optocht moet mobiliseren van 8 december in Brussel, werkt als een magneet: je ziet een beeld van naakte mensen die zich samen inspannen om onze planeet te beschermen en daarbij de tekst “Samen opkomen voor het klimaat en solidariteit”. Een schitterend symbool dat ons de waarschuwing die boven de affiche staat niet mag doen vergeten: “Hier begint het”. “Hier”, zo willen ze zeggen, is mijn huis waar ik de kraan kan dicht draaien, spaarlampen kan aanbrengen, de verwarming kan verlagen, dubbelglas kan plaatsen. Maar er is nog een ander “hier”: ons mooi stukje Europa, onze steden en ons land. En daar wil de Waalse regering een gigantisch kerstgeschenk in onze schoentjes schuiven. Iets nieuws? Nee, iets dat al bijna een halve eeuw in de maak is. Iets smerigs? Integendeel, iets (...)

Een snelweg teveel

Dit artikel verscheen in ‘La Libre Belgique’, 28 november 2007, door Gün Gedik, François Schreuer, Pierre Castelain

Binnen kort zou in de Waalse regering de goedkeuring van de bouwtoelating voor een nieuwe snelweg ten oosten van Luik, tussen Cerexhe-Heuseux en Beaufays (CHB) aan de orde moeten komen. Ondanks de grondige wijzigingen van de conjunctuur, werd aan dit project, dat veertig jaar geleden werd bedacht namelijk in de tijd dat de auto nog koning was en de brandstof goedkoop, vastgehouden. Dit dossier is om meerdere redenen emblematisch en beperkt zich lang niet tot een zaak van regionale mobiliteit. Het zou alle burgers in Wallonië en daarbuiten, moeten interpelleren. De bijziendheid van de Waalse verantwoordelijken in dit dossier is inderdaad onbegrijpelijk als je weet dat alles erop wijst dat de aanleg van die snelweg, onaanvaardbaar is. Om te beginnen is de klimatologische catastrofe die (...)